top of page

Erling Svensson, CEO

+46 761 285 538

Elvis Svetlicic

+46 705 955 844

Besöksadress:

Stallgatan 2, 343 24 Älmhult, Sweden

Postadress:

Box 602, SE-343 24 Älmhult, Sweden

Ole Larsen, Försäljning

Region: Danmark

+45 229 44260

greentek@energimail.dk

bottom of page