top of page

Vi hjälper företag och privatpersoner med 3D-utskrifter i metall.

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa Er med att kostnadseffektivt sänka ledtider och tillverkningskostnader för t.ex. prototyptillverkning.

bottom of page